Ta strona wykorzystuje pliki cookies Zamknij >>

Partnerzy

Jacek Wojtyżak

Adwokat, Partner

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów współpracował naukowo z Katedrą Kryminalistyki macierzystej uczelni. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących wrocławskich kancelariach prawnych. W praktyce zawodowej skupia się na doradztwie korporacyjnym i strategicznym oraz na reprezentowaniu podmiotów gospodarczych i prywatnych w procesach sądowych i skomplikowanych postępowaniach z zakresu prawa karnego. Specalizuje się w doradztwie przy sprzedaży podmiotów gospodarczych oraz w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw w sektorze prywatnym. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz w zakresie działań związanych z odzyskiwaniem należności.

Kontakt:

tel.    +48 508 317 503
tel.    +48 71 756 8888
e-mail      j.wojtyzak@kancelariawm.pl

Księcia Witolda 49/9  |  50-202  Wrocław

Patrycja Michalska – Wojtyżak

Radca Prawny, Partner

Ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Do 2010 r. kontynuowała naukę na Doktoranckim Studium Nauk Prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego, podczas którego przygotowywała w Instytucie Historii Państwa i Prawa Polskiego rozprawę doktorską pt. „Przekształcenia prawa cywilnego materialnego Polski Ludowej w okresie transformacji po 1989 roku”. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących opolskich i wrocławskich kancelariach prawnych. Posiada rozległą wiedzę w zakresie konstruowania umów handlowych. Doradza klientom korporacyjnym w przedmiocie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych, wewnętrznych rozwiązań interpersonalnych w aspektach pracowniczych oraz kontrolingu procesów zarządzania i organizacji zasobami ludzkimi. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań windykacyjnych. Od 2007 r. pełnomocnik zarządu ds. prawnych w spółce ELEKTROTEK sp. z o. o. z/s w Opolu.

Kontakt:

tel.    +48 662 070 300
tel.    +48 71 756 8888
e-mail     p.michalska@kancelariawm.pl

Księcia Witolda 49/9  |  50-202  Wrocław

Bartłomiej Bucki

Adwokat, Młodszy Partner

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską przygotowywał pod kierownictwem prof. dr hab. Ryszarda Mastalskiego na temat: "Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania". Specjalista w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeniowego i prawa własności intelektualnej. Doradza w projektach dotyczących fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji kapitałowej spółek i grup kapitałowych, o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym. Posiada doświadczenie w obsłudze działalności podmiotów z sektora prywatnego, w szczególności w zakresie strukturyzowania i zarządzania ryzykiem projektu, formułowania i negocjacji kontraktów oraz rozwiązywania sporów.

Kontakt:

tel.    +48 600 876 628
tel.    +48 71 756 8888
e-mail      b.bucki@kancelariawm.pl

Księcia Witolda 49/9  |  50-202  Wrocław
.