Ta strona wykorzystuje pliki cookies Zamknij >>

Prawnicy

Maciej Siedlecki 

aplikant adwokacki

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktywny działacz samorządu studenckiego w trakcie studiów, Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Dyrektor ds. Kontaktów Zewnętrznych Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Wrocław, Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów oraz Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską na temat: "Małżeństwo jako źródło uprawnień wynikających z przyznanych praw migracyjnych na terytorium Unii Europejskiej." napisał pod kierownictwem prof. dra. hab. Krzysztofa Wójtowicza Z kancelarią związany od maja 2012 r. W pracy zawodowej skupia się na zagadnieniach z zakresu spraw korporacyjnych (prawne aspekty działalności gospodarczej) oraz  problematyce karno – gospodarczej.
.


Patrycja Leja

aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską przygotowywała pod kierownictwem Prof. dra hab. Jacka Kołaczyńskiego na temat: "Dokument elektroniczny w procesie cywilnym". W trakcie studiów aktywnie działała w międzynarodowej organizacji - Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA. Kolejno w 2010 r. i w 2011 r. pełniła funkcję Wiceprezes do spraw Marketingu ELSA Wrocław, a następnie Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Wrocław. Działała również w Wydziałowej Radzie Samorządu Studentów. Od trzeciego roku studiów związana z kancelarią. Specjalizuje się przede wszystkim w procedurze cywilnej, w tym z aspektami EPU oraz prawie rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań rozwodowych. Asystuje w projektach dotyczących zarządzania przeterminowanymi należnościami oraz ich windykacją..


Ewa Kozak

aplikant adwokacki

Ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską na temat „Polubowne rozstrzyganie sporów sportowych w Polsce (na przykładzie Polskiego Związku Piłki Nożnej)” przygotowywała pod kierownictwem prof. dr hab. Zygfryda Siwika. Podczas studiów była członkiem Koła Naukowego Prawa Cywilnego oraz Koła Naukowego Prawa Sportowego. Aktywność zawodową rozpoczynała praktykami w Dziale Legislacyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Biegle włada językiem angielskim - absolwentka m.in. programu językowego „Legal English” oraz kursu ILEC. Związana z kancelarią od sierpnia 2012 r. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami cywilistycznymi, specjalizuje się w również w problematyce prawa handlowego, w szczególności w zakresie obsługi podmiotów obcojęzycznych oraz tłumaczeń.


.
.

Mikołaj Świcarz

aplikant radcowski

Absolwent kierunku "Prawo" oraz kierunku "Administracja" na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prace dyplomowe z zakresu prawa podatkowego przygotowywał pod kierownictwem odpowiednio prof. dr hab. Wiesławy Miemiec ("Ogólne interpretacje przepisów prawa podatkowego") oraz dr hab. Pawła Borszowskiego prof. nadzw. UWr ("Przedmiot opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych").
W czasie studiów aktywnie angażował się w życie akademickie pełniąc funkcję m.in. Ambasadora Rzecznika Praw Obywatelskich, Skarbnika Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Wrocław, Asystenta ds. Finansowych ELSA Poland, a także Członka Komisji Rewizyjnej ELSA Poland. Uczestniczył w licznych szkoleniach, warsztatach i konkursach z zakresu prawa podatkowego. W ramach pracy zawodowej koncentruje się na zagadnieniach optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw, sprawach z zakresu prawa handlowego i prawa administracyjnego oraz procesach formułowania i opiniowania postanowień kontraktowych.


.

.
.

Marcin Krętosz

prawnik

Student Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, od maja do września 2013 r. odbywał w kancelarii praktykę, która następnie przekształciła się w stałą współpracę, trwającą do dnia dzisiejszego. Aktualnie pod kierownictwem dr Macieja Skorego przygotowuje pracę magisterską pod tytułem „Upadłość konsumencka w prawie polskim”. Wspomaga pracę Kancelarii w sprawach z zakresu windykacji, rejestracji spółek oraz zagadnień z zakresu prawa karnego. Prywatnie interesuje się żeglarstwem, posiada uprawnienia Jachtowego Sternika Morskiego oraz  Sternika Motorowodnego.

.

.

.

.

.

.

.

.


Aleksandra Kłeczek

asystent

Absolwentka Wydziału Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. Ukończyła specjalizację Inżynieria Finansowa. Pracę magisterską za zakresu analizy stabilności systemu finansowej Rzeczypospolitej Polskiej opartej na badaniach raportów Narodowego Banku Polskiego, przygotowywanej pod kierownictwem dr Agnieszki Parkitnej. W trakcie studiów odbywała praktyki m.in. w spółkach zajmujących się doradztwem finansowym oraz doradztwem kredytowym. W Kancelarii Wojtyżak Michalska Adwokaci i Radcowie Prawni stanowi uzupełnienie zespołu merytorycznego Kancelarii, kierując pracą sekretariatu oraz obsługując biuro Partnerów.

.

.

.

.

.

.

.