Wybrane

Klientami kancelarii są przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w wielu sektorach gospodarki, będące częstokroć liderami w swoich branżach a  także osoby fizyczne.

01

Nieruchomości

Świadczymy kompleksowe usługi we wszelkich zagadnieniach prawnych związanych z nieruchomościami.

01

Nieruchomości

Kancelaria Wojtyżak Michalska Adwokaci i Radcowie Prawni świadczy kompleksowe usługi we wszelkich zagadnieniach prawnych związanych z nieruchomościami, a także wykorzystywaniem ich do realizacji konkretnych inwestycji. Kancelaria przygotowuje raporty określające stan prawny nieruchomości, a także opinie wskazujące na optymalne procesy pozyskiwania praw do nieruchomości.
Kancelaria zajmuje się także obsługą prawną deweloperów, m.in. poprzez:
- wsparcie podczas negocjacji z kontrahentami lub wierzycielami
- reprezentowanie w sporach z podwykonawcami,
- reprezentowanie w postępowaniach związanych z nieruchomością,
- reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji,

a także Klientów deweloperów poprzez:
- doradztwo prawne na etapie zawarcia przedwstępnej oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży lokalu,
- prowadzenie postępowań sądowych o nakazanie złożenia oświadczenia woli w przedmiocie przymusowego przeniesienia własności lokali,
- prowadzenie postępowań sądowych w przedmiocie należności związanych z występowaniem opóźnień co do wywiązania się przez dewelopera z przeniesieniem własności nieruchomości (odsetki, podwyższone oprocentowanie kredytu do czasu ustanowienia hipoteki)
-przygotowywanie wniosków o wpisy obciążeń na nieruchomościach tytułem zabezpieczenia roszczeń do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu,
-prowadzenie spraw w przedmiocie usunięcia niezgodności stanu prawnego ujawnionego w treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

02

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Oferujemy wsparcie gminom, powiatom oraz spółkom gminnym i innym podmiotom, które należą do grona szeroko rozumianej administracji publicznej na poziomie samorządowym.

02

Jednostki Samorządu Terytorialnego

03

Prawo spółek

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw w zakresie prawa spółek. Doradzamy naszym Klientom w sprawach związanych z zakładaniem spółek, przekształceniami, łączeniem i likwidacją.

03

Prawo spółek

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw w zakresie prawa spółek. Przed podjęciem decyzji o rejestracji spółki przedstawiamy Klientowi różne formy prowadzenia działalności gospodarczej przewidywane przez prawo spółek i pomagamy wybrać tą, która będzie optymalna z punktu widzenia zakładanych przez Klienta celów biznesowych. Doradzamy naszym Klientom w sprawach związanych z zakładaniem spółek, przekształceniami, łączeniem i likwidacją. Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę korporacyjną spółek i wspiera Klientów w rozwiązywaniu problemów, które mogą pojawić się w trakcie funkcjonowania spółki.

04

Umowy

Zajmujemy się sporządzaniem, opiniowaniem i analizą wszelkiego rodzaju umów, porozumień, kontraktów, ugód i innych dokumentów łączących strony stosunków gospodarczych.

04

Umowy

05

Podatki

Przy wsparciu profesjonalnego zespołu doradców podatkowych i kancelarii podatkowych świadczymy usługi w zakresie prawa podatkowego.

05

Podatki

Kancelaria świadcząc usługi wykorzystuje sprawdzone i skuteczne narzędzia prawne, które obejmują szeroki zakres usług w dziedzinie prawa podatkowego oraz szeroko rozumianej ochrony majątku. Kancelaria oferuje m.in.:
- reprezentowanie przed organami podatkowymi w związku z prowadzonymi przez nie kontrolami podatkowymi,
- sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych przez Ministerstwo Finansów,
- doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku PCC, podatku od spadków i darowizn itd.
- sporządzanie opinii prawnych oraz analizy przepisów podatkowych obowiązujących zarówno w Polsce jak i za granicą;
- reprezentację przed organami egzekucyjnymi w związku prowadzonymi postępowaniami zabezpieczającymi oraz postępowaniami egzekucyjnymi;

06

Prawo korporacyjne

Świadczymy usługi w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego wsparcia przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych, przejęć, fuzji oraz zmian osobowych i kapitałowych.

06

Prawo korporacyjne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej transakcji biznesowych w których uczestniczą małe, średnie i duże przedsiębiorstwa także międzynarodowe korporacje i fundusze inwestycyjne.

07

Sprawy gospodarcze

Nasza Kancelaria reprezentuje także Klientów w sprawach karnych gospodarczych.

07

Sprawy gospodarcze

Kancelaria prowadzi doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze m.in.:
- ocena działalności zarządu pod kątem działania na szkodę podmiotu,
- odpowiedzialność za realizację obowiązków nakładanych przez prawo upadłościowe,
- analiza prawna odpowiedzialności w związku z przestępstwami gospodarczymi stypizowanymi w kodeksie karnym,
- doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze stypizowane w kodeksie karnym,
- odpowiedzialność karna z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji,
- naruszenia praw autorskich,
- naruszenia przepisów regulujących postępowania dotyczące zamówień publicznych
- reprezentowanie osób prawnych oraz osób fizycznych w śledztwach i postępowaniach sądowych w sprawach o przestępstwa gospodarcze

08

Odszkodowania

Nasza Kancelaria zajmuje się również działalnością z zakresu odszkodowań.

08

Odszkodowania

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę podmiotów prawa cywilnego w zakresie dochodzenia należnych świadczeń. Kancelaria reprezentuje osoby poszkodowane w sporach miedzy ubezpieczycielem, a uprawnionym do odszkodowania za wypadek. Dochodzenie odszkodwania na "własną rękę" często kończy się dla Klienta niekorzystnie. Skomplikowana procedura likwidacyjna, konieczność udowodnienia winy oraz oceny i oszacowania wielkości roszczeń niejednokrotnie przynosi oczekiwane rezultaty.

09

Sprawy egzekucyjne

Kancelaria świadczy również kompleksową obsługę podmiotów w odzyskiwaniu należności.

09

Sprawy egzekucyjne

Naszym priorytetem jest działanie w ochronie interesów wierzyciela. Usługi oferowane przez Kancelarię dotyczą każdego z etapów windykacji. W ramach podejmowanych działań Kancelaria wnioskuje o zastosowanie właściwych środków egzekucyjnych, pilnuje terminów czynności związanych z postępowaniem i sprawuje nadzór nad właściwym tokiem postępowania. Dzięki współpracy z kancelariami komorniczymi w całej Polsce doprowadzamy sprawy naszych Klientów skutecznie do końca.

Obszary praktyki naszej Kancelarii
są znacznie szersze

Obszary praktyki naszej Kancelarii obejmują również bardziej szczegółowe specjalizacje. Nasi prawnicy analizują każdą sprawę indywidualnie. Wspieramy naszych Klientów także w ich prywatnych sprawach, w tym z zakresu spraw rodzinnych i spadkowych.

Kontakt