Najlepszy

Jacek Wojtyżak

Jacek Wojtyżak

Adwokat, Partner, Założyciel Kancelarii

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów współpracował naukowo z Katedrą Kryminalistyki macierzystej uczelni. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących wrocławskich kancelariach prawnych

W praktyce zawodowej skupia się na doradztwie korporacyjnym i strategicznym oraz na reprezentowaniu podmiotów gospodarczych i prywatnych w procesach sądowych i skomplikowanych postępowaniach z zakresu prawa karnego. Specjalizuje się w doradztwie przy sprzedaży podmiotów gospodarczych oraz w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw w sektorze prywatnym. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz w zakresie działań związanych z odzyskiwaniem należności.

Patrycja Michalska – Wojtyżak

Patrycja Michalska – Wojtyżak

Radca Prawny, Partner, Założyciel Kancelarii

Ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Do 2010 r. kontynuowała naukę na Doktoranckim Studium Nauk Prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego, podczas którego przygotowywała w Instytucie Historii Państwa i Prawa Polskiego rozprawę doktorską pt. “Przekształcenia prawa cywilnego materialnego Polski Ludowej w okresie transformacji po 1989 roku”. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących opolskich i wrocławskich kancelariach prawnych. Posiada rozległą wiedzę w zakresie konstruowania umów handlowych. Doradza klientom korporacyjnym w przedmiocie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych, wewnętrznych rozwiązań interpersonalnych w aspektach pracowniczych oraz kontrolingu procesów zarządzania i organizacji zasobami ludzkimi. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań windykacyjnych. Od 2007 r. pełnomocnik zarządu ds. prawnych w spółce ELEKTROTEK sp. z o. o. z/s w Opolu.

Bartłomiej Bucki

Bartłomiej Bucki

Adwokat, Partner

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską przygotowywał pod kierownictwem prof. dr hab. Ryszarda Mastalskiego na temat: “Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania”. Specjalista w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeniowego i prawa własności intelektualnej. Doradza w projektach dotyczących fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji kapitałowej spółek i grup kapitałowych, o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym. Posiada doświadczenie w obsłudze działalności podmiotów z sektora prywatnego, w szczególności w zakresie strukturyzowania i zarządzania ryzykiem projektu, formułowania i negocjacji kontraktów oraz rozwiązywania sporów.

Damian Żarnowski

Damian Żarnowski

Adwokat, Partner

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, prawa karnego oraz administracyjnego a także postępowań podatkowych i postępowań sądowych. Doradza podmiotom z sektora administracji publicznej a także spółkom i grupom kapitałowym. Posiada doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem projektowym a także formułowaniu i negocjacji kontraktów.

Specjalizacje:
– prawo gospodarcze
– prawo karne
– prawo administracyjne
– postępowania sądowe
– postępowania podatkowe

 

Mikołaj Świcarz

Mikołaj Świcarz

Radca Prawny

– prawo gospodarcze
– prawo handlowe
– restrukturyzacja przedsiębiorstw
– umowy
– prawo podatkowe

Mikołaj Świcarz

Radca Prawny

– prawo gospodarcze
– prawo handlowe
– restrukturyzacja przedsiębiorstw
– umowy
– prawo podatkowe

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwent kierunku “Prawo” oraz kierunku “Administracja” na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od studiów aktywnie angażuje się w życie organizacji pozarządowych i innych instytucji pełniąc dotychczas funkcję m.in.:
– Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tenisowego,
– Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Naukowego,
– Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego ELSA Poland,
– Członka Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego Związku Tenisowego,
– Ambasadora Rzecznika Praw Obywatelskich,
– Członka Komisji Rewizyjnej ELSA Poland.

Uczestnik licznych szkoleń, warsztatów, konferencji i wydarzeń prawnych. Zwycięzca konkursów krasomówczych oraz konkursów z zakresu prawa podatkowego i prawa gospodarczego.

W ramach pracy zawodowej koncentruje się na zagadnieniach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, fuzjach, przejęciach i  procesach formułowania i opiniowania postanowień kontraktowych a także optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw.

W swojej pracy posługuje się językiem angielskim.

Piotr Szymczyk

Piotr Szymczyk

Radca Prawny

– umowy
– prawo gospodarcze
– postępowanie sądowe
– prawo administracyjne

Piotr Szymczyk

Radca Prawny

– umowy
– prawo gospodarcze
– postępowanie sądowe
– prawo administracyjne

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, absolwent kierunku „Prawo” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, uczestnik wymiany na Uniwersytecie w Salzburgu. Posiada międzynarodowy certyfikat znajomości angielskiego języka prawniczego (Test of Legal English Skills Higher, TOLES).

W ramach pracy zawodowej zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności sporządzaniem opinii prawnych, analizą i sporządzaniem umów w obrocie gospodarczym, dokumentów korporacyjnych, zakładaniem spółek prawa handlowego, przeprowadzaniem zmian rejestrowych, przekształcaniem przedsiębiorców, reprezentacją klientów w postępowaniach sądowych i sporządzaniem pism procesowych.

W swojej pracy posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie jego pasjami są narciarstwo zjazdowe oraz kolarstwo górskie.

Dominika Dąbrowska

Dominika Dąbrowska

Aplikant Adwokacki

– prawo zobowiązaniowe
– prawo cywilne
– prawo gospodarcze
– prawo administracyjne

 

Dominika Dąbrowska

Aplikant Adwokacki

– prawo zobowiązaniowe
– prawo cywilne
– prawo gospodarcze
– prawo administracyjne

 

Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała przy kompleksowej realizacji projektów unijnych, organizacji szkoleń, pozyskiwaniu środków unijnych a także dofinansowania/dotacji z grantów na rzecz wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach pracy zawodowej zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych, sporządzaniem pism procesowych, udzielaniem pomocy prawnej na etapie przedsądowym (wezwania do zapłaty, ugody) oraz w postępowaniach przed sądami.

W swojej pracy posługuje się także językiem angielskim.

Krzysztof Rakowiecki

Krzysztof Rakowiecki

Aplikant Radcowski

– prawo cywilne
– prawo gospodarcze
– umowy
– postępowanie sądowe

Krzysztof Rakowiecki

Aplikant Radcowski

– prawo cywilne
– prawo gospodarcze
– umowy
– postępowanie sądowe

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku „Prawo”.

W czasie studiów aktywnie działał w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poland oraz w Klubie Uczelnianym AZS Wrocław, będąc m.in.:
– Skarbnikiem Zarządu Grupy Lokalnej ELSA Wrocław,
– Członkiem Komisji Rewizyjnej ELSA Poland,
– reprezentantem Uniwersytetu Wrocławskiego na zawodach Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej (DLM) oraz Akademickich Mistrzostw Polski w Snowboardzie (AMP).

Zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych, w tym analizowaniem i opiniowaniem umów, udzielaniem porad prawnych, przeprowadzaniem zmian rejestrowych, sporządzaniem pozwów i innych pism procesowych.

W wolnych chwilach zajmuje się jazdą na snowboardzie. Uprawia też żeglarstwo morskie.

W swojej pracy posługuje się językiem angielskim w stopniu biegłym oraz językiem niemieckim w stopniu podstawowym.

Magdalena Karkocha

Magdalena Karkocha

Prawnik

– prawo zobowiązaniowe
– prawo cywilne
– prawo rodzinne

Magdalena Karkocha

Prawnik

– prawo zobowiązaniowe
– prawo cywilne
– prawo rodzinne

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.

Doświadczenie zdobywała praktykując w kancelarii radcowskiej i notarialnej, a także w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej Bona Fides.

Zainteresowania zawodowe skupiają się w szczególności na prawie rodzinnym, w zakresie którego sporządzała m.in. swoją pracę magisterską.

W swojej pracy posługuje się językiem angielskim.

Katrin Klausa

Katrin Klausa

Prawnik

– prawo podatkowe
– prawo własności intelektualnej
– pozasądowe rozwiązywanie sporów

Katrin Klausa

Prawnik

– prawo podatkowe
– prawo własności intelektualnej
– pozasądowe rozwiązywanie sporów

Studentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie uczestnicząc w seminarium z zakresu prawa podatkowego przygotowuje pracę magisterską na temat unikania opodatkowania.

Praktykowała zarówno we wrocławskich jak i warszawskich kancelariach specjalizujących się między innymi w prawie podatkowym oraz prawie własności intelektualnej, zajmując się przy tym projektami anglojęzycznymi. Pracowała także w firmie konsultingowej świadczącej usługi w zakresie doradztwa prawno-podatkowego.

Zainteresowana tematyką metod pozasądowego rozwiązywania sporów, ukończyła profesjonalne szkolenia w kierunku zawodu mediatora w Polskim Centrum Mediacji oraz Centrum Szkoleń Prawnych. Współzałożycielka Naukowego Koła Mediacji, Arbitrażu i Negocjacji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Laureatka nagród specjalnych oraz zdobywczyni tytułu Najlepszego Mediatora Ogólnopolskiego Konkursu Mediacyjno-Negocjacyjnego organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński.

W trakcie wieloletniej działalności w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poland nabyła umiejętności z zakresu zarządzania wewnętrznego oraz zasobami ludzkimi, piastując funkcje zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim.

W swojej pracy posługuje się językiem angielskim.

Anna Bobowska

Anna Bobowska

Office Manager

– administracja Kancelarii

Anna Bobowska

Office Manager

– administracja Kancelarii

Anna odpowiedzialna jest za zarządzanie administracją i sekretariatem Kancelarii, czuwając na codzień nad prawidłowym funkcjonowaniem biura.
Wspiera prawników w prowadzonych sprawach, koordynuje obieg dokumentów i sprawuje nadzór nad terminowym przepływem informacji.