Najlepszy

Jacek Wojtyżak

Jacek Wojtyżak

Adwokat, Partner, Założyciel Kancelarii

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów współpracował naukowo z Katedrą Kryminalistyki macierzystej uczelni. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących wrocławskich kancelariach prawnych

W praktyce zawodowej skupia się na doradztwie korporacyjnym i strategicznym oraz na reprezentowaniu podmiotów gospodarczych i prywatnych w procesach sądowych i skomplikowanych postępowaniach z zakresu prawa karnego. Specjalizuje się w doradztwie przy sprzedaży podmiotów gospodarczych oraz w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw w sektorze prywatnym. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz w zakresie działań związanych z odzyskiwaniem należności.

Pełni funkcję Arbitra ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim kadencji 2020-2023.

Od 2021 roku wchodzi w skład Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej z rekomendacji Przewodniczącego w/w Sądu.

Patrycja Michalska – Wojtyżak

Patrycja Michalska – Wojtyżak

Radca Prawny, Partner, Założyciel Kancelarii

Ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Do 2010 r. kontynuowała naukę na Doktoranckim Studium Nauk Prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego, podczas którego przygotowywała w Instytucie Historii Państwa i Prawa Polskiego rozprawę doktorską pt. “Przekształcenia prawa cywilnego materialnego Polski Ludowej w okresie transformacji po 1989 roku”. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących opolskich i wrocławskich kancelariach prawnych. Posiada rozległą wiedzę w zakresie konstruowania umów handlowych. Doradza klientom korporacyjnym w przedmiocie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych, wewnętrznych rozwiązań interpersonalnych w aspektach pracowniczych oraz kontrolingu procesów zarządzania i organizacji zasobami ludzkimi. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań windykacyjnych. Od 2007 r. pełnomocnik zarządu ds. prawnych w spółce ELEKTROTEK sp. z o. o. z/s w Opolu.

Bartłomiej Bucki

Bartłomiej Bucki

Adwokat, Partner

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską przygotowywał pod kierownictwem prof. dr hab. Ryszarda Mastalskiego na temat: “Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania”. Specjalista w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeniowego i prawa własności intelektualnej. Doradza w projektach dotyczących fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji kapitałowej spółek i grup kapitałowych, o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym. Posiada doświadczenie w obsłudze działalności podmiotów z sektora prywatnego, w szczególności w zakresie strukturyzowania i zarządzania ryzykiem projektu, formułowania i negocjacji kontraktów oraz rozwiązywania sporów.

Damian Żarnowski

Damian Żarnowski

Adwokat, Partner

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, prawa karnego oraz administracyjnego a także postępowań podatkowych i postępowań sądowych. Doradza podmiotom z sektora administracji publicznej a także spółkom i grupom kapitałowym. Posiada doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem projektowym a także formułowaniu i negocjacji kontraktów.

Specjalizacje:
– prawo gospodarcze
– prawo karne
– prawo administracyjne
– postępowania sądowe
– postępowania podatkowe

 

Mikołaj Świcarz

Mikołaj Świcarz

Radca Prawny, Partner

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent kierunku “Prawo” oraz kierunku “Administracja” na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W ramach pracy zawodowej koncentruje się na zagadnieniach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, fuzjach, przejęciach i procesach formułowania i opiniowania postanowień kontraktowych a także optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw.

Od 12 lat aktywnie angażuje się w życie organizacji pozarządowych i innych instytucji pełniąc dotychczas funkcję m.in.:
– Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tenisowego,
– Przewodniczącego Rady Fundacji Rozwoju Naukowego,
– Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Naukowego,
– Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego ELSA Poland,
– Członka Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego Związku Tenisowego,
– Ambasadora Rzecznika Praw Obywatelskich,
– Członka Komisji Rewizyjnej ELSA Poland.

Szkoleniowiec oraz uczestnik licznych warsztatów, konferencji i wydarzeń prawniczych. Zwycięzca konkursu krasomówczego oraz konkursów z zakresu prawa podatkowego i prawa gospodarczego.

Posługuje się językiem angielskim.

Specjalizacje:
– prawo gospodarcze
– spółki
– przekształcenia, połączenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw
– umowy
– prawo podatkowe

Jolanta Żarnicka-Kopaczuk

Adwokat

– prawo gospodarcze
– prawo handlowe
– prawo administracyjne

Jolanta Żarnicka-Kopaczuk

Adwokat

– prawo gospodarcze
– prawo handlowe
– prawo administracyjne

Magdalena Karkocha

Magdalena Karkocha

Aplikant Radcowski

– prawo zobowiązaniowe
– prawo cywilne
– prawo rodzinne

Magdalena Karkocha

Aplikant Radcowski

– prawo zobowiązaniowe
– prawo cywilne
– prawo rodzinne

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.

Doświadczenie zdobywała praktykując w kancelarii radcowskiej i notarialnej, a także w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej Bona Fides.

Zainteresowania zawodowe skupiają się w szczególności na prawie rodzinnym, w zakresie którego sporządzała m.in. swoją pracę magisterską.

W swojej pracy posługuje się językiem angielskim.

Patrycja Kuczyńska

Aplikant Adwokacki

– postępowanie cywilne
– prawo gospodarcze
– prawo karne

Patrycja Kuczyńska

Aplikant Adwokacki

– postępowanie cywilne
– prawo gospodarcze
– prawo karne

Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwentka Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała praktykując początkowo w Sadzie Rejonowym w Kłodzku, a następnie w kancelariach adwokackich i radcowskich we Wrocławiu.

Zainteresowania zawodowe skupiają się w szczególności na prawie karnym, postępowaniu cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarcze.

 

Aleksandra Rudnicka

Aplikant Adwokacki

– postępowanie cywilne
– prawo gospodarcze
– prawo karne

Aleksandra Rudnicka

Aplikant Adwokacki

– postępowanie cywilne
– prawo gospodarcze
– prawo karne

Aplikantka adwokacka, absolwentka prawa Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obroniła pracę magisterską dotyczącą tematyki z zakresu prawa karnego materialnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Wydziale Karnym w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu, a także w kancelariach adwokacko-radcowskich we Wrocławiu.
W praktyce zawodowej jej zainteresowania skupiają się w szczególności na kwestiach związanych z szeroko rozumianym prawem cywilnym i karnym.

Jakub Stoliński

Aplikant Radcowski

– prawo gospodarcze
– prawo cywilne

Jakub Stoliński

Aplikant Radcowski

– prawo gospodarcze
– prawo cywilne

Wiktoria Naporowska

Prawnik

– postępowanie cywilne
– prawo gospodarcze

Wiktoria Naporowska

Prawnik

– postępowanie cywilne
– prawo gospodarcze

Studentka kierunku Prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu
Do jej codziennych obowiązków należy obsługa spraw z zakresu prawa cywilnego w tym obsługa elektronicznego postępowania upominawczego.

Monika Mielniczuk

Prawnik

– postępowanie cywilne
– prawo gospodarcze

Monika Mielniczuk

Prawnik

– postępowanie cywilne
– prawo gospodarcze

Studentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo.
Na co dzień zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego oraz obsługą elektronicznego postępowania upominawczego.

Marcin Rozmiarek

Prawnik

– postępowanie cywilne
– prawo gospodarcze

Marcin Rozmiarek

Prawnik

– postępowanie cywilne
– prawo gospodarcze

Iwona Łazarów

Prawnik

– postępowanie cywilne
– prawo gospodarcze

Iwona Łazarów

Prawnik

– postępowanie cywilne
– prawo gospodarcze

Justyna Liptak

Office Manager

– administracja Kancelarii

Justyna Liptak

Office Manager

– administracja Kancelarii

Justyna odpowiedzialna jest za zarządzanie administracją i sekretariatem Kancelarii, czuwając na codzień nad prawidłowym funkcjonowaniem biura.
Wspiera prawników w prowadzonych sprawach, koordynuje obieg dokumentów i sprawuje nadzór nad terminowym przepływem informacji.