Najlepszy

Jacek Wojtyżak

Jacek Wojtyżak

Adwokat, Partner, Założyciel Kancelarii

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów współpracował naukowo z Katedrą Kryminalistyki macierzystej uczelni. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących wrocławskich kancelariach prawnych

W praktyce zawodowej skupia się na doradztwie korporacyjnym i strategicznym oraz na reprezentowaniu podmiotów gospodarczych i prywatnych w procesach sądowych i skomplikowanych postępowaniach z zakresu prawa karnego. Specjalizuje się w doradztwie przy sprzedaży podmiotów gospodarczych oraz w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw w sektorze prywatnym. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz w zakresie działań związanych z odzyskiwaniem należności.

Pełni funkcję Arbitra ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim kadencji 2020-2023.

Patrycja Michalska – Wojtyżak

Patrycja Michalska – Wojtyżak

Radca Prawny, Partner, Założyciel Kancelarii

Ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Do 2010 r. kontynuowała naukę na Doktoranckim Studium Nauk Prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego, podczas którego przygotowywała w Instytucie Historii Państwa i Prawa Polskiego rozprawę doktorską pt. “Przekształcenia prawa cywilnego materialnego Polski Ludowej w okresie transformacji po 1989 roku”. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących opolskich i wrocławskich kancelariach prawnych. Posiada rozległą wiedzę w zakresie konstruowania umów handlowych. Doradza klientom korporacyjnym w przedmiocie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych, wewnętrznych rozwiązań interpersonalnych w aspektach pracowniczych oraz kontrolingu procesów zarządzania i organizacji zasobami ludzkimi. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań windykacyjnych. Od 2007 r. pełnomocnik zarządu ds. prawnych w spółce ELEKTROTEK sp. z o. o. z/s w Opolu.

Bartłomiej Bucki

Bartłomiej Bucki

Adwokat, Partner

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską przygotowywał pod kierownictwem prof. dr hab. Ryszarda Mastalskiego na temat: “Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania”. Specjalista w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeniowego i prawa własności intelektualnej. Doradza w projektach dotyczących fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji kapitałowej spółek i grup kapitałowych, o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym. Posiada doświadczenie w obsłudze działalności podmiotów z sektora prywatnego, w szczególności w zakresie strukturyzowania i zarządzania ryzykiem projektu, formułowania i negocjacji kontraktów oraz rozwiązywania sporów.

Damian Żarnowski

Damian Żarnowski

Adwokat, Partner

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, prawa karnego oraz administracyjnego a także postępowań podatkowych i postępowań sądowych. Doradza podmiotom z sektora administracji publicznej a także spółkom i grupom kapitałowym. Posiada doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem projektowym a także formułowaniu i negocjacji kontraktów.

Specjalizacje:
– prawo gospodarcze
– prawo karne
– prawo administracyjne
– postępowania sądowe
– postępowania podatkowe

 

Mikołaj Świcarz

Mikołaj Świcarz

Radca Prawny

– prawo gospodarcze
– prawo handlowe
– restrukturyzacja przedsiębiorstw
– umowy
– prawo podatkowe

Mikołaj Świcarz

Radca Prawny

– prawo gospodarcze
– prawo handlowe
– restrukturyzacja przedsiębiorstw
– umowy
– prawo podatkowe

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwent kierunku “Prawo” oraz kierunku “Administracja” na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 10 lat aktywnie angażuje się w życie organizacji pozarządowych i innych instytucji pełniąc dotychczas funkcję m.in.:
– Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tenisowego,
– Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Naukowego,
– Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego ELSA Poland,
– Członka Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego Związku Tenisowego,
– Ambasadora Rzecznika Praw Obywatelskich,
– Członka Komisji Rewizyjnej ELSA Poland.

Szkoleniowiec oraz uczestnik licznych warsztatów, konferencji i wydarzeń prawniczych. Zwycięzca konkursu krasomówczego oraz konkursów z zakresu prawa podatkowego i prawa gospodarczego.

W ramach pracy zawodowej koncentruje się na zagadnieniach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, fuzjach, przejęciach i procesach formułowania i opiniowania postanowień kontraktowych a także optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw.

Posługuje się językiem angielskim.

Jolanta Żarnicka-Kopaczuk

Adwokat

– prawo gospodarcze
– prawo handlowe
– prawo administracyjne

Jolanta Żarnicka-Kopaczuk

Adwokat

– prawo gospodarcze
– prawo handlowe
– prawo administracyjne

Dominika Dąbrowska

Dominika Dąbrowska

Aplikant Adwokacki

– prawo zobowiązaniowe
– prawo cywilne
– prawo gospodarcze
– prawo administracyjne

 

Dominika Dąbrowska

Aplikant Adwokacki

– prawo zobowiązaniowe
– prawo cywilne
– prawo gospodarcze
– prawo administracyjne

 

Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała przy kompleksowej realizacji projektów unijnych, organizacji szkoleń, pozyskiwaniu środków unijnych a także dofinansowania/dotacji z grantów na rzecz wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach pracy zawodowej zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych, sporządzaniem pism procesowych, udzielaniem pomocy prawnej na etapie przedsądowym (wezwania do zapłaty, ugody) oraz w postępowaniach przed sądami.

W swojej pracy posługuje się także językiem angielskim.

Krzysztof Rakowiecki

Krzysztof Rakowiecki

Aplikant Radcowski

– prawo cywilne
– prawo gospodarcze
– umowy
– postępowanie sądowe

Krzysztof Rakowiecki

Aplikant Radcowski

– prawo cywilne
– prawo gospodarcze
– umowy
– postępowanie sądowe

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku „Prawo”.

W czasie studiów aktywnie działał w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poland oraz w Klubie Uczelnianym AZS Wrocław, będąc m.in.:
– Skarbnikiem Zarządu Grupy Lokalnej ELSA Wrocław,
– Członkiem Komisji Rewizyjnej ELSA Poland,
– reprezentantem Uniwersytetu Wrocławskiego na zawodach Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej (DLM) oraz Akademickich Mistrzostw Polski w Snowboardzie (AMP).

Zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych, w tym analizowaniem i opiniowaniem umów, udzielaniem porad prawnych, przeprowadzaniem zmian rejestrowych, sporządzaniem pozwów i innych pism procesowych.

W wolnych chwilach zajmuje się jazdą na snowboardzie. Uprawia też żeglarstwo morskie.

W swojej pracy posługuje się językiem angielskim w stopniu biegłym oraz językiem niemieckim w stopniu podstawowym.

Magdalena Karkocha

Magdalena Karkocha

Aplikant Radcowski

– prawo zobowiązaniowe
– prawo cywilne
– prawo rodzinne

Magdalena Karkocha

Aplikant Radcowski

– prawo zobowiązaniowe
– prawo cywilne
– prawo rodzinne

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.

Doświadczenie zdobywała praktykując w kancelarii radcowskiej i notarialnej, a także w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej Bona Fides.

Zainteresowania zawodowe skupiają się w szczególności na prawie rodzinnym, w zakresie którego sporządzała m.in. swoją pracę magisterską.

W swojej pracy posługuje się językiem angielskim.

Justyna Mazurek

Justyna Mazurek

Aplikant Adwokacki

– windykacja należności

– obsługa prawna przedsiębiorstw

– postępowanie karne

Justyna Mazurek

Aplikant Adwokacki

– windykacja należności

– obsługa prawna przedsiębiorstw

– postępowanie karne

Aplikant adwokacki w Okręgowej Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Praktykę zawodową rozpoczęła już na pierwszym roku studiów podejmując staż w Departamencie Prawno-Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Następnie doświadczenie zdobywała we wrocławskich kancelariach.

Z Kancelarią Wojtyżak Michalska Adwokaci i Radcowie Prawni związana od grudnia 2019 r.

Posiada doświadczenie w zakresie windykacji należności, obsługi prawnej przedsiębiorców, postępowania karnego i opracowywania pism procesowych.

W obszarze jej zainteresowań znajduję się prawo spółek handlowych, prawo karne a także szeroko pojęte prawo gospodarcze.

Prywatnie miłośnicza wypraw rowerowych, książek popularnonaukowych oraz fantastyki.

Patrycja Kuczyńska

Patrycja Kuczyńska

Aplikant Adwokacki

– postępowanie cywilne

– prawo gospodarcze

– prawo karne

Patrycja Kuczyńska

Aplikant Adwokacki

– postępowanie cywilne

– prawo gospodarcze

– prawo karne

Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwentka Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała praktykując początkowo w Sadzie Rejonowym w Kłodzku, a następnie w kancelariach adwokackich i radcowskich we Wrocławiu.

Zainteresowania zawodowe skupiają się w szczególności na prawie karnym, postępowaniu cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarcze.

 

Anna Bobowska

Anna Bobowska

Office Manager

– administracja Kancelarii

Anna Bobowska

Office Manager

– administracja Kancelarii

Anna odpowiedzialna jest za zarządzanie administracją i sekretariatem Kancelarii, czuwając na codzień nad prawidłowym funkcjonowaniem biura.
Wspiera prawników w prowadzonych sprawach, koordynuje obieg dokumentów i sprawuje nadzór nad terminowym przepływem informacji.